Stavební formuláře

pozn.: ve formulářích do rubriky „Adresa příslušného úřadu“ uveďte:

     Úřad: Úřad městyse - stavební úřad Velký Újezd
     Ulice: Olomoucká 15
     PSČ, obec: 78355 Velký Újezd


 

OHLÁŠENÍ STAVBY

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF