Formuláře ostatních žádostí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC

Odvolání proti odmítnutí podat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC

Žádost o pronájem obecního bytu

ke stáhnutí ve formátu DOC.PDF

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

ke stáhnutí ve formátu  PDF.PDF

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC

Uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku za komunální odpad

  ke stáhnutí ve formátu PDF.PDF
za nezletilého ke stažení .PDF

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku za komunální odpad

ke stáhnutí ve formátu PDF.PDF

Ohlašovací povinnost - oznámení změny při platbě poplatku za komun. odpad a při přihlášení k trv. pobytu

ke stáhnutí ve formátu .PDF