Pomoc občanům

V rámci projektu je pro seniory k dispozici elektronický časopis Povzbuzení, který si nyní můžete stáhnout z nových webových stránek www.seniorivkrajich.mpsv.cz v Souborech ke stažení, přímý link zde https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/. Kromě aktuálního čísla tam najdete archiv všech magazínů Povzbuzení, projektový zpravodaj Senioři v krajích, letáky a tiskoviny a hlavně také čerstvé informace, články a pozvánky.   
 

Můžete používat i nový Youtube kanál Senioři v krajích:

https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ/featured

zde najdete i video k Seniorské obálce.

Realizační tým projektu Politiky stárnutí na kraji MPSV

Olomoucký kraj nabízí svým občanům bezplatnou službu s názvem UtilityReport, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.

Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Vstup do aplikace UtilityReport

Informace k řešení životních situací (jako např. narození dítěte, náhradní rodinná výchova, rozvod, vyživovací povinnost, důchod, úmrtí, zaměstnání, placení daní, sociální zabezpečení aj.) naleznete ZDE

Olomoucký kraj se jako jeden z dalších krajů zapojil do projektu „Seniorská obálka“.

Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských samospráv v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Jedná se o formulář – tiskopis I.C.E. karta  (In Case of Emergency - znamená v případě ohrožení), do kterého senior vyplní aktuální informace o svém zdravotním stavu tzn. aktuálně užívané léky, alergie, poslední hospitalizace (doporučujeme vždy přiložit poslední propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blízkou či na svého praktického lékaře. Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly pravidelně aktualizovány, protože slouží pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) k prvotnímu vyhodnocení zdravotního stavu a zvolení dalších kroků ke stabilizaci zdraví a života. Obálky budou umístěny na viditelném místě v bytě, na dveřích lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu, a to např. v průhledné plastové obálce, pomocí magnetky, magnetického klipu nebo v papírové podobě.

Formuláře, v nichž senioři, nejlépe ve spolupráci s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky, vyplní podstatné informace, už Olomoucký kraj zveřejnil na webových stránkách www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html.

 

Posláním Centra komplexní péče v Olomouckém kraji je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti - netolismus, workoholismus, patologické nakupování, aj.).  Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z návykového chování. Působíme v Olomouci, ale máme dvě detašovaná pracoviště: v Prostějově a v Zábřehu. Pro případné zájemce je nejblíže kmenové pracoviště v Olomouci na Dolním náměstí 2.

Naše služba je určená osobám starším 15 let, které jsou

-       ohrožené hazardním hraním,

-       s problémem nelátkových závislostí,

-       osobám blízkým (rodičům, přátelům a příbuzným) osob ohrožených návykovým chováním.

Naše služby jsou anonymní a bezplatné. V centru pracují s klienty psychologové, terapeuti a sociální pracovník a dluhová poradkyně. Případní zájemci nás mohou kontaktovat na čísle +420 773 996 916.

Odkaz na webové stránky naleznete zde.

 

Darovat krev může každý zdravý občan ČR, který má 18-65 let (první odběr by měl být do 60-ti let). Je důležité být zdravý, nebrat žádné léky a můžete zachránit lidský život.

Jednou z hlavních výhod dárcovství krve je pravidelné sledování zdravotního stavu, možnost odečtu z daní ve výši až 3000,- Kč za každý odběr a volno v den odběru v práci.

Internetové stránky zde.

Edukační video zde.

 

Rodinný web nabízí srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit z celého území našeho regionu. Web je primárně určen rodinám s dětmi, důležité informace zde také naleznou senioři, kteří chtějí aktivně trávit volný čas se svými vnoučaty. Odkaz naleznete zde.