Vodné, stočné

Provozovatel a zároveň vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je městys Velký Újezd. Správa: Ladislav Venclík, tel. 608 378 500.

Sazba poplatků za 1 m3 vč. DPH od 1. 1. 2024:

  • za 1 m3 odebrané vody 30,- Kč  (do 31.12.2023 =  28,- Kč)
  • za 1 m3 vypuštěné odpadní vody 34,- Kč (do 31.12.2023 =  28,- Kč)
  • pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.

Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse k 30. dubnu 2024 (stavy chatařů k 31.8.2024).

 Platba:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (v úředních hodinách);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou; do VS uvádějte pouze číselné znaky-bez pomlček).
  • nelze kartou

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Množství dodávané vody z vodovodu je zjišťováno vodoměrem, který odběrateli poskytne výhradně městys Velký Újezd. Odběratel je povinen umožnit přístup k přípojce a vodoměru. Termín pravidelného odečtu v domácnostech je stanoven na 30. dubna běžného roku (u chatařů 31. 8.).

1) při odběru vody pouze z vodovodu městyse:

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu se zákonem*) měřeno vodoměrem dodavatele. Odečet v domácnostech probíhá v červnu běžného roku.

2) při částečném odběru vody z vodovodu a částečném z vlastního zdroje (studny):

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody, což činí za 1 osobu v rodinném domě 36 m3/rok. Pokud nemá RD teplou vodu na kohoutku**), bude spotřeba na osobu 26 m3/rok. V případě, že spotřeba vody dle vodoměru bude na osobu vyšší, než uvádějí směrná čísla v příloze vyhlášky, bude stočné vyúčtováno v množství odpovídajícím skutečnému odběru vody z obecního vodovodu.

3. při odběru vody pouze z vlastního zdroje (studny):

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody, což činí za 1 osobu v rodinném domě 36 m3/rok. Pokud nemá RD teplou vodu na kohoutku**), bude spotřeba na osobu 26 m3/rok.


*) zákon č. 274/2001 sb. §19 odst. 5. tj. předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru – myčka, WC, pračka, umývadla,...

**) voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem nebo je připravována centrálně pro celý bytový dům