Cena, způsob úhrady

Provozovatel a zároveň vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je městys Velký Újezd. Správa: Ladislav Venclík, tel. 608 378 500.

Sazba poplatků za 1 m3 vč. DPH od 1. 1. 2024:

  • za 1 m3 odebrané vody 30,- Kč  (do 31.12.2023 =  28,- Kč)
  • za 1 m3 vypuštěné odpadní vody 34,- Kč (do 31.12.2023 =  28,- Kč)
  • pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.

Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse k 30. dubnu 2024 (stavy chatařů k 31.8.2024).

 Platba:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (v úředních hodinách);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou; do VS uvádějte pouze číselné znaky-bez pomlček).
  • nelze kartou

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz