Cena, způsob úhrady

Provozovatel a zároveň vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je městys Velký Újezd. Správa: Ladislav Venclík, tel. 608 378 500.

Sazba poplatků za 1 m3 vč. DPH od 1. 1. 2023:

Vodné: 28,00 Kč (cena do 31. 12. 2022 = 23,00 Kč)*)
(odebraná pitná voda z obecního vodovodu)

Stočné: 28,00 Kč (cena do 31.12.2022 = 25,00 Kč)*)
(vypuštěná odpadní voda do obecní kanalizace)    

Pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok

*) Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse k 30.6.2023, kdy poměrná část dle počtu měsíců od posledního zápisu do konce roku bude účtována za cenu platnou do 31.12.2022 a zbývající část za cenu novou.

 Platba:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (v úředních hodinách);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou; do VS uvádějte pouze číselné znaky-bez pomlček).
  • nelze kartou

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz