Charita Olomouc - pečovatelská služba

Nabízíme pomoc seniorům a dospelým, kteří vzhledem ke svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby.

POMŮŽEME VÁM PŘI:

  • osobní hygieně a oblékání
  • přípravě a podání jídla, dovozu obědů
  • úklidu domácnosti
  • zajištění nákupů
  • obstarání pochůzek (např. na poštu, do lékárny aj.)
  • doprovodu k lékaři, na úřad, při procházkách atd.

V případě využití výše uvedených úkonů nabízíme tyto DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

  • přepravu služebním automobilem
  • dohled
  • velký úklid


Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek (zapůjčujeme např. polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vozík, toaletní židle, chodítko aj.).

SLUŽBU POSKYTUJEME přímo v domácnosti uživatelů služby, a to v obcích: Tršice (Lipňany, Vacanovice, Zákrov, Přestavlky,    Hostkovice), Lazníčky (Hambálek), Výkleky, Doloplazy, Velký Újezd, Daskabát, Velký Týnec (Vsisko, Čechovice), části obce: Svrčov, Staměřice, Kozlov.

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Petra Janiková, DiS. - sociální pracovnice, tel.: +420 733 623 806
Mgr. Alena Pírková - koordinátorka služby, tel.: +420 734 435 073

Tršice 45, Tršice. Nutná telefonická domluva předem.

www.olomouc.charita.cz | +420 585 754 582 | sth@olomouc.charita.cz