Sběrné stanoviště použitých jedlých olejů a tuků

Sběrné stanoviště je umístěno ve dvoře u budovy radnice (Olomoucká 15, za branou).

Jedlé oleje a tuky zde můžete uložit od pondělí do pátku od 6,00 do 14,30 hod.

Olej, prosím, do popelnice nevylévejte, ale vhoďte i s pečlivě uzavřenou a otřenou PET lahví, aby olej na vzduchu nezapáchal. Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu odkládání zakázáno používat. Do popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.

Jak zacházet v domácnosti s použitými tuky a oleji

Nejlepším řešením je přelít je do plastové lahve a odevzdat jako tříděný odpad do sběrné nádoby k tomu určené. Jiný režim mají ale restaurační a kuchyňské provozy. Pro ně platí povinnost řádně provozovat lapáky tuku. Lapák tuku je zařízení, sloužící k zachycení tuků z odpadních vod a tím přispívá k ochraně kanalizačních přípojek a řadů před poškozením. Například výlevky, dřezy, žlaby na přípravu masa, mytí stolního a provozního nádobí apod. musí být napojeny na samostatnou kanalizační větev. Ta ústí do lapáku tuku. Zachycený tuk se po určité době provozu, která je stanovena provozním řádem, z lapáku tuku odstraňuje. Vzniklý odpad musí být předán specializované firmě k likvidaci.