Řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx.

Další důležité informace získáte na stránkách Ministerstva informatiky na - http://www.portal.gov.cz.

 

Občan na úřadě (životní situace)

 1. Občanské průkazy
 2. Cestovní doklady
 3. Cizinci (Foreign Nationals)
 4. Důchody a výsluhy MV
 5. Evidence obyvatel
 6. Rodná čísla
 7. Manželství a registrované partnerství
 8. Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE
 9. Zbraně a střelivo
 10. Lustrace
 11. Pro žadatele o udělení autorizace

 

Informační systém evidence obyvatel