Sazby a splatnost poplatků, ohlašovací povinnost

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za rok 2023 (stejná jako r. 2022):

600,- Kč / fyzická osoba přihlášená v obci (300,- Kč přihlášená osoba ve věku 80ti let a starší); 

600,- Kč / vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (osvobozeni jsou poplatníci s trvalým pobytem v městysi Velký Újezd).

Splatnost poplatku:                                       Ohlašovací povinnost k poplatku do 15 dní od změny:
do 31.3. příslušného roku                              ke stažení ZDE

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení"

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 se dokládá nejpozději do 30ti dnů ode dne vzniku nároku. Žádosti ke stažení:

Žádost o osvobození, žádost za nezletilého

žádost o vrácení přeplatku (poplatky do roku 2021), žádost o vrácení přeplatku (od roku 2022)

Podrobnější informace podá: Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz