Společnost Podané ruce o.p.s., pobočka Olomouc

 

Posláním Centra komplexní péče v Olomouckém kraji je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti - netolismus, workoholismus, patologické nakupování, aj.).  Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z návykového chování. Působíme v Olomouci, ale máme dvě detašovaná pracoviště: v Prostějově a v Zábřehu. Pro případné zájemce je nejblíže kmenové pracoviště v Olomouci na Dolním náměstí 2.

Naše služba je určená osobám starším 15 let, které jsou

-       ohrožené hazardním hraním,

-       s problémem nelátkových závislostí,

-       osobám blízkým (rodičům, přátelům a příbuzným) osob ohrožených návykovým chováním.

Naše služby jsou anonymní a bezplatné. V centru pracují s klienty psychologové, terapeuti a sociální pracovník a dluhová poradkyně. Případní zájemci nás mohou kontaktovat na čísle +420 773 996 916.

Odkaz na webové stránky naleznete zde.