Stočné - měření

1) při odběru vody pouze z vodovodu městyse:

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu se zákonem*) měřeno vodoměrem dodavatele. Odečet v domácnostech probíhá v červnu běžného roku.

2) při částečném odběru vody z vodovodu a částečném z vlastního zdroje (studny):

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody, což činí za 1 osobu v rodinném domě 36 m3/rok. Pokud nemá RD teplou vodu na kohoutku**), bude spotřeba na osobu 26 m3/rok. V případě, že spotřeba vody dle vodoměru bude na osobu vyšší, než uvádějí směrná čísla v příloze vyhlášky, bude stočné vyúčtováno v množství odpovídajícím skutečnému odběru vody z obecního vodovodu.

3. při odběru vody pouze z vlastního zdroje (studny):

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody, což činí za 1 osobu v rodinném domě 36 m3/rok. Pokud nemá RD teplou vodu na kohoutku**), bude spotřeba na osobu 26 m3/rok.


*) zákon č. 274/2001 sb. §19 odst. 5. tj. předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru – myčka, WC, pračka, umývadla,...

**) voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem nebo je připravována centrálně pro celý bytový dům