Středisko Společnosti pro ranou péči

Hlavním pilířem poskytovaných služeb je podpora a provázení rodin s dítětem s postižením. Cílem je, aby rodina náročné období zvládla a našla zdroje nejen v rodině samotné, ale i v regionu. Taktéž poskytujeme rodičům poradenství v oblasti stimulace dítěte tak, aby byli schopni vytvořit dítěti co nejvhodnější prostředí a podpořili v co nejvyšší míře jeho psychomotorický vývoj. Rodičům poskytujeme co největší spektrum informací, a to z oblasti sociálně-právní, informace o tom, jak a kde žádat o pomůcky a jak tyto pomůcky zvolit a vybrat, taktéž poskytujeme informace o možnostech působení u dětí při rozvoji jejich psychomotorického vývoje, rozvoje smyslového vnímání a rozvoje komunikace.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách https://www.ranapece.cz/.