Sdělení k žádosti I 1/2021/Sme

Pořadové číslo: I 1/2021/Sme

Jednací číslo: UMVU/0103/2021

Datum přijetí: 02.02.2021


Text dotazu:


Informace ohledně:

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora;

2) počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;

3) zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy;

4) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.Text odpovědi:


Úřad městyse Velký Újezd nevede žádné exekuce na vymáhání poplatků za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po nezletilých povinných (tj. osobách mladších 18 let).

Městys Velký Újezd neuzavřel řádnou veřejnoprávní smlouvu na vymáhání výše uvedených nedoplatků.

Dále sdělujeme, že Městys Velký Újezd nevymáhá ani jiné než výše uvedené pohledávky po povinných, kteří by byli v době zahájení vymáhání nezletilí (mladší 18 let).