Sdělení k žádosti I 1/2022/Je

Pořadové číslo: I 1/2022/Je

Jednací číslo: UMVU/0131/2022

Datum přijetí: 08.02.2022


Text dotazu:


Dotaz majitele pozemku parc.č. 1337 v k.ú. Velký Újezd na možnost odkoupení či dlouhodobého pronájmu pozemku par.č. 1335 v k.ú. Velký Újezd ve vlastnictví městyse.



Text odpovědi:


Zastupitelstvo městyse Velký Újezd vydalo usnesení (13. zasedání, usnesení č. 16 ze dne 16.6.2021), kterým neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1335 v k.ú.Velký Újezd (zastupitelstvo se touto věcí zabývalo z důvodu několika podaných žádostí o koupi výše uvedeného pozemku). O pronájmech pozemků rozhoduje rada městyse. Proto se v případě Vašeho zájmu obraťte na tento orgán obce.