Sdělení k žádosti I 2/2017/Je

Pořadové číslo: I 2/2017/Je

Jednací číslo: UMVU/331/2017

Datum přijetí: 03.04.2017


Text dotazu:


Sdělení informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b) druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…,
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.Text odpovědi:


1) Svoz komunálního odpadu je prováděn od jednotlivých popisných čísel, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Výše poplatku za komunální odpad je stanovena vyhláškou ve výši 500,- Kč/občan/rok.

2) a) v obci je 5 sběrných míst, sběrný dvůr není,

     b) druhy tříděného odpadu jsou papír a plast – pytlový sběr způsobem jako u komunálního  

          odpadu, kov a sklo barevné a bílé do zvonů v pěti sběrných místech,

     c) celkový počet sběrných kontejnerů je 5 ks zvonů na sklo bílé, 5 ks zvonů na sklo barevné, 2 ks  

         zvonů na kov, 1 kontejner na šaty a 1 kontejner na elektro odpad.

3) Pro třídění odpadu sklo bílé a barevné využíváme zvony od firmy REMIT s.r.o., kontejner na elektro odpad od firmy ASEKOL s.r.o. a kontejner na šaty od firmy nadace Ekotextil.

4) REMIT s.r.o.

 

3. 4. 2017 starosta