Sdělení k žádosti I 2/2018/Abs

Pořadové číslo: I 2/2018/Abs

Jednací číslo: UMVU/0585/2018

Datum přijetí: 02.05.2018


Text dotazu:


Dotaz ohledně obecních bytů nad zdravotním střediskem, zda jsou volné.Text odpovědi:


Tyto byty t.č. prochází rekonstrukcí, jsou financovány z dotací IROP na sociální bydlení. Všechny tři byty jsou volné, žádosti o ně se budou přijímat až po jejich zkolaudování. Tato informace bude vyvěšena na úřední desce městyse, a to tzv. „Záměr pronájmu volného sociálního bytu“. Poté mohou zájemci podávat žádost na předtištěném formuláři, který bude k dispozici na podatelně úřadu městyse.

Přidělení sociálního bytu se bude řídit několika podmínkami. Může být přidělen pouze osobám v bytové nouzi z cílové skupiny ETHOS (např. osoby spící venku, v noclehárnách, muži a ženy v azylovém domě, osoby v domě na půli cesty atd.). Nájemní smlouva k bytu může být uzavřena s osobou z výše uvedené cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů domácnosti musí být v ekonomicky produktivním věku. Nájemcem sociálního bytu může být osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení. Dále musí taková osoba prokázat, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.  

                                                                                        

3.5.2018, Bc. Renata Absatzová