Sdělení k žádosti I 2/2019/Sm

Pořadové číslo: I 2/2019/Sm

Jednací číslo: UMVU/0500/2019

Datum přijetí: 28.04.2019


Text dotazu:


V jaké fázi je realizace opatření ID MOV212503/19, název "Revitalizace - Záměry navrhovatelů: Olešnice, revitalizace "Farmářská Bašta", Velký Újezd na základě Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2015-2021, tj. zda bylo toto opatření dokončeno a kdy, případně pokud ne, kdy je stanoveno plánované dokončení a v jaké fázi je jeho realizace (v jakém rozsahu již bylo opatření dokončeno a co ještě zbývá dodělat). Pokud bylo opatření dokončeno, předložit příslušný kolaudační souhlas nebo obdobný dokument, který prokazuje dokončení opatření.Text odpovědi:


Pro akci Revitalizace "Farmářská Bašta" Velký Újezd bylo dne 13.3.2019 vydáno Rozhodnutí o změně využití území pod č.j. UMVU/0303/2019/Sm (toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 30.3.2019). Dle informací vlastníka dotčených pozemků předpokládá realizaci této akce v letošním roce.