Sdělení k žádosti I 3/2017/Sm

Pořadové číslo: I 3/2017/Sm

Jednací číslo: UMVU/422/2017

Datum přijetí: 30.04.2017


Text dotazu:


Dotaz k vybudování elektropřípojky na par.č. 1361 v k.ú. Velký Újezd. Na cestě v blízkosti plotu se v místě křižovatky Kopanina objevila nastříkaná růžová značka. Žádáme o informace ohledně této značky, nakolik souvisí s pozastavením umístění betonového sloupu na elektřinu pro zahradu par.č. 1117/1 a 1117/2. Usnesení o územním souhlasu bylo zrušeno. Došlo k nějaké změně?Text odpovědi:


Posledním úkonem ve věci povolování stavby elektropřípojky pro par.č. 1117/1 a 1117/2 v k.ú. Velký Újezd bylo Usnesení – zrušení územního souhlasu, které bylo vydáno dne 5.10.2016 pod č. j. UMVU/0861/2016/Sm.

Žádný kontakt jsem od té doby od společnosti, která povolení vyřizovala, neměl.

Možná souvislost Vámi zmíněné značky by mohla být se zpracováváním projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v ulicích Kopanina a Válečných hrdinů.

 

10. 5. 2017, referent stavebního úřadu