Sdělení k žádosti I 5/2017/Je

Pořadové číslo: I 5/2017/Je

Jednací číslo: UMVU/717/2017

Datum přijetí: 04.07.2017


Text dotazu:


1a) povinnost informovat stávající firmu AOS EKO-KOM, a.s. ve smlouvě není, ale forma i obsah spolupráce se musí logicky odvíjet od konktrétní podoby spolupráce, kterou městysi navrhne nová AOS,

1b) městys se nebrání jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů,

1c) jelikož nejsou známi žádné konkrétní podmínky spolupráce s REMA AOS, a.s., nehodláme smlouvu ani smlouvu o budoucí smlouvě uzavírat.

2a) smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi městysem a AOS EKO-KOM, a.s. nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi městysem a jinou AOS,

2b) nebráníme se jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdružného plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů,

2c) jelikož nejsou známi konkrétní podmínky spolupráce s REMA AOS, a.s., nehodláme žádný typ smlouvy uzavírat.

 

14.7.2017, starostaText odpovědi: