Sdělení k žádosti I/1/2024/Sm

Pořadové číslo: I/1/2024/Sm

Jednací číslo: UMVU/0448/2024

Datum přijetí: 30.04.2024


Text dotazu:


Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

  1. Zda obecní úřad či stavební úřad vydává rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.
  2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz poskytnout kopii první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.3.2023 doposud, a to pouze u právnických osob.
  3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se projednávané odstranění týká, a to pouze u právnických osob.
  4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob.


Text odpovědi:


Stavební úřad Úřadu městyse Velký Újezd nevydával žádné rozhodnutí, které by odpovídalo zadaným kritériím.