Sdělení k žádosti I/2/2024

Pořadové číslo: I/2/2024

Jednací číslo: UMVU/0408/2024

Datum přijetí: 02.05.2024


Text dotazu:


Žádost o kopie smlouvy, případně smluv o sdružených službách dodávky elektřiny anebo zemního plynu anebo jiné smlouvy, na základě kterých je v současné době realizován odběr zemního plynu a elektřiny, případně smluv, u kterých je odběr uvedených komodit plánován v budoucím období a dále
kopie posledního vyúčtování za všechna odběrná u kterých je v současné době realizován odběr zemního plynu a elektřiny.Text odpovědi:


V elektronické podobě poskytnuty kopie smluv a vyúčtování.