Sdělení k žádosti I/3/2022/Sm

Pořadové číslo: I/3/2022/Sm

Jednací číslo: UMVU/0715/2022

Datum přijetí: 29.07.2022


Text dotazu:


Žádost o poskytnutí informací podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pouze u právnických osob od 1. 2. 2022 doposud v případě, že obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby, u těchto bodů:

  1. Rozhodnutí o odstranění stavby— kopii 1. strany rozhodnutí.
  2. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se projednávané odstranění týká.
  3. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se ohlášení týká.


Text odpovědi:


Stavební úřad Úřadu městyse Velký Újezd nevydával žádné rozhodnutí, které by odpovídalo zadaným kritériim.