Pomoc občanům

Záchranná stanice Stránské, Stránské č. 55, 793 51 Břidličná, telefon 777 256 577, působí na území obcí s rozšířenou působností: Bruntál, Jeseník, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Přerov, Rýmařov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.

Najdete-li zraněného či nemocného živočicha, ihned kontaktujte stanici, která má na starosti danou oblast. Její pracovníci se s vámi domluví na dalším postupu. V případě, že se jedná o lovnou zvěř, můžete kontaktovat příslušného mysliveckého hospodáře (info Policie ČR). Pokud zraněnou zvěř po předchozí dohodě odvážíte do záchranné stanice, informujte o tom předem Policii ČR.

Aktuální informace na www.zvirevnouzi.cz. Centrální dispečink, telefon 774 155 155.

BKBKriminalitu zastavit nedokážeme, pomáhat jejím obětem však umíme, už 22 let. Více informací na www.bkb.cz.

Nabízíme pomoc seniorům a dospelým, kteří vzhledem ke svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby.

POMŮŽEME VÁM PŘI:

  • osobní hygieně a oblékání
  • přípravě a podání jídla, dovozu obědů
  • úklidu domácnosti
  • zajištění nákupů
  • obstarání pochůzek (např. na poštu, do lékárny aj.)
  • doprovodu k lékaři, na úřad, při procházkách atd.

V případě využití výše uvedených úkonů nabízíme tyto DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

  • přepravu služebním automobilem
  • dohled
  • velký úklid


Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek (zapůjčujeme např. polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vozík, toaletní židle, chodítko aj.).

SLUŽBU POSKYTUJEME přímo v domácnosti uživatelů služby, a to v obcích: Tršice (Lipňany, Vacanovice, Zákrov, Přestavlky,    Hostkovice), Lazníčky (Hambálek), Výkleky, Doloplazy, Velký Újezd, Daskabát, Velký Týnec (Vsisko, Čechovice), části obce: Svrčov, Staměřice, Kozlov.

KONTAKTUJTE NÁS

Selské náměstí 9/43, Olomouc – Chválkovice
e-mail:
sps@olomouc.charita.cz, tel: 739344151

Sociální pracovníci:

tel.: 736 765 121 – Olomouc město

tel.: 736 521 999 – Těšeticko

tel.: 734 435 073 – Velká Bystřice, Věrovany

www.olomouc.charita.cz | +420 585 754 582 | sth@olomouc.charita.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Olomoucko. Více informací na www.poradna-prava.cz.

Olomoucká  kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.

S čím se na nás můžete obrátit?

Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.

Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.

Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.

Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8:00 do 16:30 hodin.

Kontakty:
Lucie Praxová, DiS. - 778 486 557
www stránky

Hlavním pilířem poskytovaných služeb je podpora a provázení rodin s dítětem s postižením. Cílem je, aby rodina náročné období zvládla a našla zdroje nejen v rodině samotné, ale i v regionu. Taktéž poskytujeme rodičům poradenství v oblasti stimulace dítěte tak, aby byli schopni vytvořit dítěti co nejvhodnější prostředí a podpořili v co nejvyšší míře jeho psychomotorický vývoj. Rodičům poskytujeme co největší spektrum informací, a to z oblasti sociálně-právní, informace o tom, jak a kde žádat o pomůcky a jak tyto pomůcky zvolit a vybrat, taktéž poskytujeme informace o možnostech působení u dětí při rozvoji jejich psychomotorického vývoje, rozvoje smyslového vnímání a rozvoje komunikace.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách https://www.ranapece.cz/.

Autovrakoviště
ve Velké Bystřici na ulici Žižkova 502 nabízí zdarma ekologickou likvidaci všech vozidel s odtahem a vystavením protokolu o likvidaci.

Informace na tel.: 608 800 361 nebo na www.autovrak.eu.

UliceRozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě: 
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy.

Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.

Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.