Dotace

Projekt "Suchou nohou" reg. č. CZ.1.12/2.3.00/45.02181 byl financován z operačního programu ROP Střední Morava částkou 1.757.825,30 Kč.

Cílem projektu byla revitalizace centrální části obce v okolí mateřské školy s cílem vyřešní veřejného prostranství, úpravě chodníků spojující mateřskou školu a autobusové nádraží.

Stavba byla provedena v roce 2014.

Realizátorem akce byla společnost INSTA CZ s.r.o.

DOPLNĚNÍ: Na základě výzvy z Úřadu Regionální rady soudržnosti dne 12.10.2016 vrácena část dotace ve výši: 14 063,01 Kč a 104 312,45 Kč.

 

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti vytápění budovy obecního úřadu, kdy v rámci realizace projektu došlo k výměně oken, dvěří a zateplení

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21491

Realizace probíhala 18.8.2014 - 27.5.2015

Dodavatel stavby: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Výše dotace byla z ERDF/FS 1 504 631,- Kč a SR/SFZP ve výši 88 507,- Kč

Městys Velký Újezd obdržel 16.12.2015 z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice ve výši 245.525,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel 3.12.2015 z Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci z Programu EFEKT
na rekonstrukci veřejného osvětlení v aktivitě B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 291.718,- Kč (č. dotace 122D14200 5215).

Po vyúčtování (11.7.2016) byla vrácena část dotace ve výši 8.220,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel od Olomouckého kraje dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ ve výši 40.000,- Kč.

Účelem dotace je částečná úhrada výdajů spojených s obnovou památky a zabezpečení uchování souhrnné památkové hodnoty památky kamenného kříže u Sušírny ve Velkém Újezdě.