Dotace

Základní varianta značky

Projekt „II. etapa – SO 102 – Stezka pro chodce a cyklisty“

ISPROFOND 5718510072

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 2.404.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

 

  

Název projektu: Mateřská škola Velký Újezd

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000564

Identifikační číslo EDS / SMVS: 117D03G000075

Přislíbené dotace: 6.169.745,-

z toho 342.763,- Ministerstvo pro místní rozvoj a 5.826.982,- Evropský fond pro regionální rozvoj

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017

Realizátorem akce je společnost VARIO VILA s.r.o., Uničov

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 36.798,- Kč.

Základní varianta značky

Projekt "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa / SO 101a - chodník".

ISPROFOND 5717510113

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 10.073.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd ve výši 16.000,- Kč.

Projekt "Suchou nohou" reg. č. CZ.1.12/2.3.00/45.02181 byl financován z operačního programu ROP Střední Morava částkou 1.757.825,30 Kč.

Cílem projektu byla revitalizace centrální části obce v okolí mateřské školy s cílem vyřešní veřejného prostranství, úpravě chodníků spojující mateřskou školu a autobusové nádraží.

Stavba byla provedena v roce 2014.

Realizátorem akce byla společnost INSTA CZ s.r.o.

DOPLNĚNÍ: Na základě výzvy z Úřadu Regionální rady soudržnosti dne 12.10.2016 vrácena část dotace ve výši: 14 063,01 Kč a 104 312,45 Kč.

 

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti vytápění budovy obecního úřadu, kdy v rámci realizace projektu došlo k výměně oken, dvěří a zateplení

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21491

Realizace probíhala 18.8.2014 - 27.5.2015

Dodavatel stavby: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Výše dotace byla z ERDF/FS 1 504 631,- Kč a SR/SFZP ve výši 88 507,- Kč

Městys Velký Újezd obdržel 16.12.2015 z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice ve výši 245.525,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel 3.12.2015 z Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci z Programu EFEKT
na rekonstrukci veřejného osvětlení v aktivitě B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 291.718,- Kč (č. dotace 122D14200 5215).

Po vyúčtování (11.7.2016) byla vrácena část dotace ve výši 8.220,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel od Olomouckého kraje dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ ve výši 40.000,- Kč.

Účelem dotace je částečná úhrada výdajů spojených s obnovou památky a zabezpečení uchování souhrnné památkové hodnoty památky kamenného kříže u Sušírny ve Velkém Újezdě.